Elezi: Ministria e financave realizoi 10 reforma të mëdha që i ka përmirësuar financat publike në vitin 2018

Përmes reformës së taksave, pensioneve, sistemit social, prokurimit publik, transparencës fiskale, parandalimin e pastrimit të parave, si dhe menaxhimi i borxhit publik në vitin 2018 janë përmirësuar dukshëm financat publike në vend. Ky është një grup prej 10 reformash të mëdha të bëra këtë vit të realizuar nga Ministria e financave. Ata do të kontribuojë në reduktimin gradual të deficitit buxhetor, kontrollin mbi borxhin publik, reduktimin e deficitit në fondin pensional, servisimin e obligimeve të trashëguara dhe parandalimin e krijimit të atyre të reja, më shumë mjete për transfere sociale për ata që kanë nevojë si dhe transparencë më të madhe fiskale.

Reforma e taksave, e bërë këtë vit, do të sigurojë një sistem të drejtë tatimor dhe konsolidim gradual fiskal. Reforma e pensioneve do të stabilizojë dhe do të zvogëlojë deficitin në fond. Janë siguruar më shumë fonde për kategoritë më të prekshme.

“Borxhi publik është nën kontroll. Nëse në vitin 2016 borxhi publik ishte 48.8%, sot është 48.2%. Besimi i investitorëve është rritur, gjë që ka ndikuar në uljen e normës së interesit dhe rritjen e maturimit të instrumentave. Ky vit është emituar një obligacion 30-vjeçar, si dhe eurobondi më i suksesshëm deri tani me një normë interesi historikisht më të ulët prej 2.75%. Konsolidimi fiskal po zbatohet gradualisht në drejtim të qëndrueshmërisë së borxhit publik. Vitin e ardhshëm, deficiti buxhetor është parashikuar në një nivel më të ulët në raport me këtë vit si përqindje e PBB-së, por edhe në shumën absolute më të ulët”, vlerësoi kështu zv.ministrja e financave Dr. Shiret Elezi.

Ministria e financave është përqendruar për ndryshime sistematike sidomos  për të zgjidhur çështjen e obligimeve të trashëguara. Së pari, siç tha ajo, u bë një ligj dhe një platformë për regjistrimin e detyrueshëm të borxheve nga institucionet, komunat dhe fondet.  Pastaj, problemi është zgjidhur një pjesë e madhe e detyrimeve janë servisuar, poashtu zëvendësi vuri në dukje se janë bërë mekanizma ligjorë që do të parandalojnë akumulimin e detyrimeve të reja.

Këtë vit, përmes Ligjit të ri të Prokurimit Publik, sistemi i prokurimit publik është në përputhje me standardet evropiane. Kjo do të mundësojë efikasitet dhe transparencë më të madhe në prokurimin publik.

Lufta kundër korrupsionit po zbatohet përmes masave të marra për parandalimin e pastrimit të parave. Është hartuar një ligj i ri, si dhe një strategji me Bankën Qendrore  për pagesat jo-cash. Funksionalizimi i sistemit të financave publike është përmirësuar gjithashtu. U fut një aplikim vjetor, një sistem elektronik doganor dhe shumë masa të tjera nga të cilat qytetarët dhe kompanitë do të përfitojnë drejtëpërsëdrejti.

Janë bërë përpjekje të vazhdueshme për të përmirësuar transparencën fiskale si mekanizmi më i mirë për kontrollin e menaxhimit të financave publike. “Buxheti qytetarëve” ka një platformë të internetit, poashtu janë publikuar vazhdimisht një numër të madh raportesh që kanë përmirësuar të dhënat cilësore dhe janë bërë transparente për publikun, që deri më tani nuk ka qenë.

Së shpejti, pagesat e thesarit do të jenë në dispozicion të publikut të gjerë përmes një platforme webi në faqen e Ministrisë së financave ku do shihen pagesat e të gjitha institucioneve.

x

Check Also

Zv.ministrja Elezi: Investimet kapitale për qytetarët e komunës së Gostivarit nga Qeveria

Zëvendës ministrja e financave Dr. Shiret Elezi sot ka marrë pjesë në inaugurimin e sallës ...

BDI sot cakton sekretarët e partisë

Në selinë e Bashkimit Demokratik për Integrim në Tetovë është duke u zhvilluar mbledhje e ...